Стипендии

Стипендии за II срок – учебна 2021/2022 година 

Заповед № РД- 04-537- тук

Вътрешни правила за отпускане на стипендии  – тук 

Приложение №1 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Приложение № 2 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Приложение № 3 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение № 4 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия на ученици без родител/и

Приложение № 5 

Приложение – допълнителни разпоредби.

 

 

Документи за стипендии за първи срок на учебната 2021/2022 год. 

Заповед №РД-04-86/11.10.2021 год. за утвърждаване на стипендии – тук 

Вътрешни правила за отпускане на стипендии  – тук 

Приложение №1 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Приложение № 2 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Приложение № 3 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение № 4 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия на ученици без родител/и

Приложение №4 – Допълнителни разпоредби

Приложение № 5 – Заявление – декларация за кандидатстване за еднократна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование.

 


Документи за стипендии за втори срок на учебната 2020/2021 год. 

Заповед №РД-04-514/11.02.2021 год. за утвърждаване на стипендии – тук 

Вътрешни правила за отпускане на стипендии  – тук 

Приложение №1 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Приложение № 2 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Приложение № 3 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение № 4 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия на ученици без родител/и

Приложение № 5 – Заявление – декларация за кандидатстване за еднократна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование.

Декларация за деклариране липса на доходи


Заповед № РД-04-563/01.03.2021 год. 

 


Документи за стипендии за първи срок на учебната 2020/2021 год. 

Заповед №РД-04-76/13.10.2020 год. за утвърждаване на стипендии – тук 

Заповед №РД-04-77/13.10.2020 год. Вътрешни правила за отпускане на стипендии  – тук 

Приложение №1 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

Приложение № 2 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Приложение № 3 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Приложение № 4 – Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия на ученици без родител/и

Приложение № 5 – Заявление – декларация за кандидатстване за еднократна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование.

Декларация за деклариране липса на доходи