Самостоятелна форма

Заповед № РД-04-1790/14.09.2017 год. – Ред и правила за организация на обучението в самостоятелна форма за учебната 2017/2018 год. 

Информация за провеждане на изпитните сесии за ученици в самостоятелна форма на обучение

График на консултациите през учебната 2017/2018 год. – тук 

График на изпитите – изтегли – тук 

Училище Населено място Брой ученици в самостоятелна форма Период за провеждане на редовна сесия Период за провеждане на  поправителна сесия Период за провеждане на втора поправителна сесия
СУ „Максим Райкович“ гр. Дряново 14 05.01.2018 год. -31.01.2018 год. 26.06.2018 год. – 14.07.2018 год. 21.08.2018 год. – 01.09.2018 год.

График на изпитите за определяне на годишна оценка за учебната  2017/2018 година  – сесия януари.

Дата на изпит Учебен предмет Клас Бр. ученици Начален час № на зала с видеонаблюдение
5.01.2018 Математика – ИУЧ ІІ 1 15.00 ч. 212
5.01.2018 Математика ИУЧ V 1 15.00 ч. 212
5.01.2018 Математика – ЗИП VІІ 1 15.00 ч. 212
5.01.2018 Информатика ООП VІІІ 4 15.00  ч. 213
5.01.2018 Информатика ЗП ІХ 5 15.00 ч. 213
08.01.2018 Информационни технологии ООП V 1 15.00 ч. 213
08.01.2018 Информационни технологии ЗП VІІ 1 15.00 ч. 213
08.01.2018 Информационни технологии ООП VІІІ 4 15.00 ч. 213
08.01.2018 Информационни технологии ЗП ІХ 5 15.00 ч. 213
08.01.2018 Информационни технологии ЗП Х 1 15.00 ч. 213
08.01.2018 Информационни технологии ЗПП ХІІ 1 15.00 ч. 213
09.01.2018 Математика ООП ІІ 1 15.00 ч. 212
09.01.2018 Математика ООП V 1 15.00 ч. 212
09.01.2018 Математика ЗП VІІ 1 15.00 ч. 212
09.01.2018 Математика ООП VІІІ 4 15.00 ч. 212
09.01.2018 Математика ЗП ІХ 5 15.00 ч. 212
09.01.2018 Математика ЗП Х 1 15.00 ч. 212
09.01.2018 Математика ЗП ХІІ 1 15.00 ч. 212
10.01.2018 Български език и литература ООП ІІ 1 15.00 ч. 212
10.01.2018 Български език и литература ООП V 1 15.00 ч. 212
10.01.2018 Български език и литература ЗП VІІ 1 15.00 ч. 212
10.01.2018 Български език и литература ООП VІІІ 4 15.00 ч. 212
10.01.2018 Български език и литература ЗП ІХ 4 15.00 ч. 212
10.01.2018 Български език и литература ЗП ХІІ 1 15.00 ч. 212
11.01.2018 Информационни технологии ЗИП ІХ 5 15.00 ч. 213
11.01.2018 Околен свят ООП ІІ 1 15.00 ч. 212
11.01.2018 Човекът и природата ООП V 1 15.00 ч. 212
11.01.2018 География и икономика ЗИП ХІІ 1 15.00 ч. 212
12.01.2018 Български език и литература ИУЧ ІІ 1 15.00 ч. 212
12.01.2018 Български език и литература ИУЧ V 1 15.00 ч. 212
12.01.2018 Български език и литература ЗИП VІІ 1 15.00 ч. 212
12.01.2018 Български език и литература ЗИП ІХ 5 15.00 ч. 212
12.01.2018 Български език и литература ЗИП ХІІ 1 15.00 ч. 212
12.01.2018 Философия ООП VІІІ 4 15.00 ч. 212
15.01.2018 Технологии и предприемачество ООП ІІ 1 15.00 ч. 212
15.01.2018 Технологии и предприемачество ООП V 1 15.00 ч. 212
15.01.2018 Технологии ЗП VІІ 1 15.00 ч. 212
15.01.2018

 

Психология и логика ЗП ІХ 5 15.00  ч. 212
15.01.2018 Свят и личност ЗП ХІІ 1 15.00 ч. 212
16.01.2018 Чужд език – Английски език ООП ІІ 1 15.00 ч. 212
16.01.2018 Чужд език – Английски език ООП V 1 15.00 ч. 212
16.01.2018 Чужд език – Английски език ЗП VІІ 1 15.00 ч. 212
16.01.2018 Чужд език – Английски език ООП VІІІ 4 15.00 ч. 212
16.01.2018 Чужд език – Английски език ЗП ІХ 5 15.00 ч. 212
16.01.2018 Чужд език – Английски език ЗП Х 1 15.00 ч. 212
16.01.2018 Чужд език – Английски език ЗП ХІІ 1 15.00 ч. 212
17.01.2018 Физика и астрономия ЗП VІІ 1 15.00 ч. 212
17.01.2018 Физика и астрономия ЗП ІХ 5 15.00 ч. 212
17.01.2018 Физика и астрономия ЗП ХІІ 1 15.00 ч. 212
18.01.2018 г. Химия и опазване на околната среда ЗП VІІ 1 15.00 ч. 212
18.01.2018 Химия и опазване на околната среда ЗП ІХ 5 15.00 ч. 212
19.01.2018 Химия и опазване на околната среда ЗИП VІІ 1 15.00 ч. 212
19.01.2018 Английски език ЗИП Х 1 15.00 ч. 212
19.01.2018 Английски език ЗИП ХІІ 1 15.00 ч. 212
19.01.2018 г. Руски език ЗП ІХ 5 15.00 ч. 212
22.01.2018 Човекът и природата ООП V 1 15.00 ч. 212
22.01.2018 Биология и здравно образование ЗП VІІ 1 15.00 ч. 212
22.01.2018 Биология и здравно образование ЗП ІХ 5 15.00 ч. 212
22.01.2018 Биология и здравно образование ЗП Х 1 15.00 ч. 212
22.01.2018 Немски език ЗП ХІІ 1 15.00 ч. 212
23.01.2018 География и икономика ООП V 1 15.00 ч. 212
23.01.2018 География и икономика ЗП VІІ 1 15.00 ч. 212
23.01.2018 География и икономика ЗП ІХ 5 15.00 ч. 212
23.01.2018 География и икономика ЗП Х 1 15.00 ч. 212
23.01.2018 География и икономика ЗП ХІІ 1 15.00 ч. 212
24.01.2018 История и цивилизация ООП V 1 15.00 ч. 212
24.01.2018 История и цивилизация ЗП VІІ 1 15.00 ч. 212
24.01.2018 История и цивилизация ЗП ІХ 5 15.00 ч. 212
24.01.2018 История и цивилизация ЗП ХІІ 1 15.00 ч. 212
25.01.2018 Биология и здравно образование ЗИП ІХ 5 15.00 ч. 212
25.01.2018 История и цивилизация ЗИП ХІІ 1 15.00 ч. 212
26.01.2018 Музика ООП ІІ 1 15.00 ч. 213
26.01.2018 Музика ООП V 1 15.00 ч. 213
26.01.2018 Музика ЗП VІІ 1 15.00 ч. 212
26.01.2018 Музика ООП VІІІ 4 15.00 ч. 212
26.01.2018 Музика ЗП ІХ 5 15.00 ч. 212
29.01.2018 Изобразително изкуство ООП ІІ 1 15.00 ч. 212
29.01.2018 Изобразително изкуство ООП V 1 15.00 ч. 212
29.01.2018 Изобразително изкуство ЗП VІІ 1 15.00 ч. 212
29.01.2018 Изобразително изкуство ООП VІІІ 4 15.00 ч. 212
29.01.2018 Изобразително изкуство ЗП ІХ 5 15.00 ч. 212
30.01.2018 Физическо възпитание и спорт ООП ІІ 1 15.00 ч. физкултурен
салон
30.01.2018 Физическо възпитание и спорт ООП V 1 15.00 ч. физкултурен
салон
30.01.2018 Физическо възпитание и спорт ЗП VІІ 1 15.00 ч. физкултурен
салон
30.01.2018 Физическо възпитание и спорт ООП VІІІ 4 15.00 ч. физкултурен
салон
30.01.2018 Физическо възпитание и спорт ЗП ІХ 5 15.00 ч. физкултурен
салон
30.01.2018 Физическо възпитание и спорт ЗП Х 1 15.00 ч. физкултурен
салон
30.01.2018 Физическо възпитание и спорт ЗП ХІІ 1 15.00 ч. физкултурен
салон


Забележка: Графикът е предварителен и подлежи на актуализация към 1.12.2017 год.