Клуб „Европа“

Ученикът Радослав Михаилов – XI клас, член на Клуб „Европа“   бе избран да посети ЕВРОПАРЛАМЕНТА.

Разгледай снимки от неговото посещение.


На 9 май бе учреден ученически клуб „Европа“ при СОУ „Максим Райкович“ град Дряново. Идеята бе предложена от евродепутата Андрей Новаков при срещата му с Директора и ученици от училището. Членовете на на инициативния комитет са:
Катерина Стефанова – Директор
Иванка Рашкова – главен учител по география и икономика
Мирослав Стойчев – XI клас
Даяна Цонева – XI клас
Синан Ерджан – XI клас
Радослав Михаилов – XI клас
Мариета Янкова – X клас
Ралица Росева – IX клас
Доника Горчева – IX клас
Гергана Марева – VIII а клас
Ивета Димитрова – VIII а клас
Кристина Крумова – VIII а клас
Аврора Славова – VIII а клас.
За ръководител на Ученически клуб „Европа“ бе определена г-жа Ив. Рашкова, а за председател бе избран Мирослав Стойчев от XI клас, заместник председател – Мариета Янкова от X клас и секретар Даяна Цонева от XI клас.
Гости на учредяването бяха г-н Ивайло Лисичков – Директор на Дирекция “Инвестиционна и хуманитарна политика“, г-н Георги Цветков – Председател на Училищното настоятелство и учители.

Разгледай снимки от събитието