Клуб БМЧК „Здраве“

Доброволците от клуб на БМЧК при СОУ „ Максим Райкович” в състав: Цветелина Николова, Дарена Митова, Надежда Пенчева и Анелия Росева взеха участие в Обучителен тренинг за ученически екипи по първа помощ по проект „ Първи крачки с „ Хелфи”, широка стъпка с УЕПП , достигане на целта с МАЕ “. Проектът е финансиран от Фонд за подпомагане и оптимизиране дейностите на БМЧК „ Мисли глобално, действай локално” и една от целите му е да стимулира подрастващите за бъдещо участие в УЕПП.
Тренингът се проведе в парк „ Маркотея” – гр.Габрово и имаше обучителен, опознавателен и демонстрационен характер. Отборът ни се справи много добре в игрите и провокативните задачи. Участниците в него обогатиха своите познания и усвоиха приомите на първата долекарска помощ . Ръководител на екипа беше г- жа Дафинка Иванова.