Ученическо творчество

 Учениците от XIа клас получиха Удостоверения от национално онлайн оценяване на дигитални компетентности – самостоятелно ниво на владеене по европейската референтна рамка за оценяване.

 


Учениците майсторят призми и пирамиди с клечки и бонбонки/пластелин в час по математика 6 клас, така по-леко усвояват новите знания, докато творят със сръчните си ръчички. Преподавателят Диана Цонева ползва STEM подхода (Наука, Техника, Инженеринг, математика) при преподаване на темите призма, пирамида.


СИП – Информационни технологии – IV клас

99Untitledвеликденско яйце

 

 

 

 

 

Untitled