Галерия

Празници на града 20.10.2017 год. – награждаване на талантливи ученици и техните ръководители, вписани  в Почетната книга „Дарования и постижения“ на Община Дряново. -Списък –  Класирани на І,ІІ и ІІІ място в национални и международни конкурси и състезания.


Участие на учители от СОУ „Максим Райкович“ в Учителския събор на 19. 06.2016 год. 

Връчване на удостоверенията за завършен VII клас – 15. 06. 2016 год.

Випуск 2016 – Връчване на дипломи за завършено средно образование – 20.06.2016 год.

В кампанията „Да изчистим България заедно!” се включиха и учители и служители от СОУ „Максим Райкович„. – 4.06.2016 год.

24 май 2016 год. 

Откриване на учебната 2015/2016 година.

Награждаване на ученици, получили медали в математическо състезание 

Състезания по футбол

 Клуб „Млади възрожденци“


 

 

Туризъм 2011 год. – IX а клас

 

Туризъм 2010год.  -IX, X,  XII клас