Отворени обществени поръчки

  1. Протокол – отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.
  2. Доклад – резултати от работата на комисията.
  3. Решение № РД-04 – 1690/28.08.2017 год.
  4. Протокол  – резултати.

Съобщение: Отваряне на ценови оферти – 28.08.2017 год.  в  9.00 часа.


Доставка на закуски и обяди на учениците в

СУ „Максим Райкович“ за учебната 2017/2018 година

  1. Решение.
  2. Обявление.
  3. Документация

Краен срок за приемане на оферти – 23.08.2017год. – 17.00 часа.

Дата на отваряне на офертите 25.08.2017год. – 9.00 часа