Приключени процедури 2015

ИНФОРМАЦИЯ:

 • Изплатена на 11.01.2016 г. на „Радо и Явор ООД”  по фактура №  0000000187/08.01.2016 г. – 41 лв.за доставени обяди.
 • Изплатена е на 08.01.2016 г. по фактура № 0000008875/07.02016 г.и за доставени закуски на ЕТ „Ник-96- Николай Робов” сумата 703.84 лв.
 • Изплатена е на 15.01.2016 г. на „Радо и Явор ООД” сумата 1505,70 лв. за доставени обяди по фактура № 0000000188/15.01.2016 г.
 • Изплатена е на 15.01.2016 г. на ЕТ „Ник-96-Николай Робов” сумата 715,60 лв. по фактура № 0000008879/14.01.2016 г. за доставени закуски.
 • Изплатена на 01.2016 г.на „Радо и Явор ООД” по фактура № 0000000189/22.01.2016 г. сумата 1393,37 лв. за доставени обяди.
 • Изплатена на 22.01.2016 г. на ЕТ „Ник-96-Николай Робов” по фактура № 0000008888/21.01.2016 г. сумата 669,14 лв. за доставени закуски.
 • Изплатена на 29.01.2016 г. на ЕТ „Ник-96-Николай Робов” по фактура № 0000008899/28.01.2016 г. сумата 703,84 лв. за доставени закуски.
 • Изплатена на 29.01.2016 г. на „Радо и Явор ООД” сумата 1467,46 лв. по фактура № 0000000190/29.01.2016 г. за доставени обяди.
 • Изплатена на 26.01.2016 г. на М Форма ЕООД по фактура № 0000003358/13.01.2016 г. сумата 13834,76 лв. за доставено дизелово гориво.

 

„Доставка на закуски и обяди на учениците в СОУ „Максим Райкович“ за учебната 2015/2016 година“

1. Решение. 

2. Обявление.

3. Съобщение

4. Протокол №1/22.07-2015

5. Протокол №2/30.07-2015

6. Решение № РД-04-1579/30.07.2015

 

 

Договор за доставка на закуски на ученици I-IV клас

Договор за доставка на закуски на ученици I-VIII клас

 

Съобщение: Гаранциите за участие са върнати на фирмите на 31.08.2015 годна основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП


 

ИНФОРМАЦИЯ:

Изплатени са на 25.09.2015 г. на „Радо и Явор ООД” следните суми
– фактура № 0000000171/24.09.2015 г. – 2538.18 лв. за доставени обяди.

Изплатена е на 25.09.2015 г. по фактура № 0000008697 и №0000008698 /24.09.2015 г. за доставени закуски на ЕТ „Ник-96- Николай Робов” сумата 830,85 лв.

Изплатена е на 30.09.2015 г. на „Радо и Явор ООД” сумата 1304,94 лв. за доставени обяди по фактура № 0000000172/30.09.2015 г.

Изплатена е на 30.09.2015 г. на ЕТ „Ник-96-Николай Робов” сумата 433,94 лв. по фактура № 0000008711/28.09.2015 г. за доставени закуски.


 

„Доставка на закуски  и обяди на учениците в СОУ „Максим Райкович“ – гр. Дряново за учебната 2014/2015 год. „

1. Обявление.

2. Решение.

3. Документация.

4. Заповед

5. Заповед/Решение № РД-04-1273

Срок за получаване на документацията за участие – 17.07.2014 год. 15.00 часа

6. Протокол на комисията.

7. Съобщение за отваряне на ценови оферти.

8. Протокол за избиране на изпълнител.

9. Решение № РД-04-1433/31.07.2015 год .

10. Договори с изпълнител.


ИНФОРМАЦИЯ:

 • Изплатени са на 17.04.2015 г. на „Радо и Явор ООД” следните суми по два броя фактури – за доставени обяди, както следва:
 • фактура № 0000000161/08.04.2015 г. -275,40 лв.
 • фактура № 0000000162/17.04.2015 г. – 1354,54 лв.
 • Изплатена е на 17.04.2015 г. по фактура № 000000416/16.04.2015 г. за доставени закуски на ЕТ „Ник-96- Николай Робов” сумата 702,66 лв.
 • Изплатена е на 24.04.2015 г. на „Радо и Явор ООД” сумата 64 лв. за доставени обяди по фактура № 0000000163/24.04.2015 г.
 • Изплатена е на 24.04.2015 г. на ЕТ „Ник-96-Николай Робов” сумата 697,96 лв. по фактура № 000000425/23.04.2015 г. за доставени закуски.
 • Изплатена е на 30.04.2015 г. на „Радо и Явор” ООД сумата 987,36 лв. за доставени обяди по фактура № 0000000164/30.04.2015 г.
 • Изплатена е на 30.04.2015 г. на ЕТ „Ник-96- Николай Робов” сумата 505,09 лв. за доставени закуски по фактура №8446/29.04.2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ:

 • Изплатени са на 08.05.2015 г. на „Радо и Явор ООД” следните суми фактура № 0000000165/11.05.2015 г. – 1034.28 лв.за доставени обяди.
 • Изплатена е на 11.05.2015 г. по фактура № 000000462/07.05.2015 г. за доставени закуски на ЕТ „Ник-96- Николай Робов” сумата 555.07 лв.
 • Изплатена е на 15.05.2015 г. на „Радо и Явор ООД” сумата 36 лв. за доставени обяди по фактура № 0000000166/15.05.2015 г.
 • Изплатена е на 15.05.2015 г. на ЕТ „Ник-96-Николай Робов” сумата 550.96 лв. по фактура № 0000008464/13.05.2015 г. за доставени закуски.
 • Изплатена е на 21.05.2015 г. на „Радо и Явор” ООД сумата 771.12 лв. за доставени обяди по фактура № 0000000168/21.05.2015 г.
 • Изплатена е на 22.05.2015 г. на ЕТ „Ник-96- Николай Робов” сумата 418.07 лв. за доставени закуски по фактура №8472/20.05.2015 г.
 • Изплатена на 29.05.2015 г.на „Радо и Явор „ООД сумата 589.56 лв. за доставени обяди по фактура № 0000000169/29.05.2015 г.
 • Изплатена на 29.05.2015 г. на ЕТ „Ник96-Николай Робов” сумата 370.44 лв. за доставени закуски по фактура № 0000008490/28.05.2015 г.