Осми клас

За учебната 2017/2018 година в СУ „Максим Райкович“ се предлага обучение след  VIII клас с четири годишен срок на обучение – непрофилирана паралелка

Училището предлага:

  • – Отлична материално-техническа база;
  • – Квалифицирани преподаватели;
  • – Училищен психолог;
  • – Ресурсни учители;
  • – Възможност за обучени на ученици със специални образователни потребности;

Учебният план, по който ще е обучава паралелката дава възможност за успешна подготовка по БЕЛ, Английски език и Информационни технологии и кандидатстване във всички Колежи и Университети.

График на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VIII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година