Учители

Катерина Стефанова   Директор, училище
Вяра Стоянова   Заместник-директор, учебна дейност
Светла Станева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Учебни предмети в начален етап
Даниела Йорданова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Учебни предмети в начален етап
Дафинка Иванова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Учебни предмети в начален етап
Виолина Копаранова – Петкова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
  Учебни предмети в начален етап
Светла Несторова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Учебни предмети в начален етап
Елеонора Минчева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Учебни предмети в начален етап
Росица Цончева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Учебни предмети в начален етап
Росица Марчева   Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Учебни предмети в начален етап
Елена Кирова-Мандажиева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Учебни предмети в начален етап
Мария Петкова-Косева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Учебни предмети в начален етап
Бисерка Драгнева   Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)   Учебни предмети в начален етап
Цонка Христова   Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Български език и литература
Маргарита Атанасова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Български език и литература
Стела Стефанова   Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Български език и литература
Александър Иванов   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Български език и литература
Здравка Драгостинова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап   Английски език
Елица Йоневска – Машкова   Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Английски език
Павлин Марков   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Английски език
Диана Минчева   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Математика
Цена Дянкова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап  Математика и Информационни технологии
Руслана Маринова   Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“
Тоня Ноева-Донева   Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Информатика и информационни технологии
Мария Маркова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   История и цивилизация
Иванка Рашкова   Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   География и икономика
Калина Ангелова   Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Химия и опазване на околната среда
Иван Кукуряков   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Биология и здравно образование
Славчо Илиев   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Музика
Румяна Колева   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Изобразително изкуство
Мартин Кръстев   Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Физическа култура и спорт
Петър Кръстев   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Физическа култура и спорт
Ивелина Трифонова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Дейности в целодневна организация
Снежана Василева – Пенева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Дейности в целодневна организация
Рая Илиева   Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Дейности в целодневна организация
Роза Дачева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Дейности в целодневна организация
Маринка Денчева   Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап   Дейности в целодневна организация
Десислава Александрова   Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Дейности в целодневна организация
Емилияна Начева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Дейности в целодневна организация
Марияна Маринова   Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап   Дейности в целодневна организация
Мария Упалова   Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)   Дейности в целодневна организация
Иван Цуцов   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Дейности в целодневна организация
Виржиния Дачева   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Дейности в целодневна организация
Кунка Златанова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Дейности в целодневна организация
Людмила Великова   Психолог, училищен