Учители

1 Катерина Стефанова   Директор
2 Елеонора Минчева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Начален етап
3 Росица Цончева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Начален етап
4 Росица Марчева   Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Начален етап
5 Диана Димитрова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Начален етап
6 Елена Кирова-Мандаджиева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Начален етап
7 Светла Станева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Начален етап
8 Даниела Йорданова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Начален етап
9 Мария Петкова-Косева   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Начален етап
10 Дафинка Иванова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Начален етап
11 Виолина Копаранова – Петкова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Начален етап
12 Светла Несторова   Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Начален етап
13 Бисерка Драгнева   Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас) Начален етап
14 Цонка Христова   Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Български език и литература
15 Маргарита Атанасова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Български език и литература
16 Стела Стефанова   Младши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Български език и литература
17 Александър Емилов   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Български език и литература
18 Росица Тинчева   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Английски език
19 Здравка Драгостинова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап   Английски език
20 Елица Йоневска – Машкова   Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Английски език
21 Диана Минчева   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Математика
22 Цена Дянкова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Информатика и информационни технологии
23 Вяра Стоянова   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Математика
24 Руслана Маринова   Ръководител  компютърен кабинет
25 Калинка Николова   Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   История и цивилизация
26 Иванка Рашкова   Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   География и икономика
27 Теменужка Манева   Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Физика и астрономия
28 Калина Ангелова   Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Химия и опазване на околната среда
29 Иван Кукуряков   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Биология и здравно образование
30 Славчо Илиев   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Музика
31 Петранка Генчева   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Изобразително изкуство
32 Румяна Колева   Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Технологии
33 Мартин Кръстев   Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Физическа култура и спорт
34 Иво Иванов   Младши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап   Физическа култура и спорт
35 Румяна Бобчева   Възпитател
36 Емилияна Начева   Старши възпитател
37 Рая Илиева   Възпитател
38 Йонка Янакиева   Старши възпитател
39 Мария Упалова   Младши възпитател
40 Ивелина Трифонова   Старши възпитател
41 Илиана Дичева   Старши възпитател
42 Снежана Василева – Пенева   Старши възпитател
43 Марияна Маринова   Старши възпитател
44 Маринка Денчева   Старши възпитател
45 Виржиния Дачева   Старши възпитател
46 Иван Цуцов   Старши възпитател
47 Кунка Златанова   Старши възпитател
48 Йорданка Маринова   Психолог

 Педагогическата колегия на СОУ „Максим Райкович“