Дистанционно обучение

Във връзка с приетото от Народното събрание на Република България решение за обявяване на извънредно положение за борба с коронавируса COVID-19 и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се прекратяват учебните занятия на територията на страната до 29 март 2020 г.

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Учители

Ученици

Родители