Проекти

 

Проект по Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020

№ на проект: BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

През учебната 2020/2021 год. стартирахме дейност по прокта „Образование за утрешния ден“ със сформирана една група:

  • „Дигитален пътешественик“ – VII клас.


Проект по Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020

№ на проект: BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

През учебната 2019/2020 год. стартирахме дейност по прокта „Образование за утрешния ден“ със сформирани две групи:

  • „Компютърен свят“ – V клас.
  • „В света на информационните технологии“ – VI клас

с ученици от V и VI клас.

В групите учениците работят по практически проекти и добиват знания и умения за създаване на уеб сайтове, видеоклипове, работа с облачни структури и се запознават с основите на блоковото програмиране.

Проекти на ученици:

  • сайтове на ученици

Иван Анастасов – Игри в мрежата

Марина Илиева –


 

 

През учебната 2019/2020 година училището е включено в проект

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  с 12 групи.

Изтегли бланка – „Подкрепа за успех“  


Проект „Ръка за ръка“


СУ“М.Райкович“ е в партньорски взаимоотношения със Сдружение на рускоговорящите гр. Габрово с председател Юлия Жданова.Съвместно с госпожа Жданова бе организиран малък празник за децата, изучаващи руски език в групата „Русия- един непознат свят“ по проект „Твоят час“ с ръководител Маргарита Атанасова .
На 19.12.2017г. при тях на гости дойде Снежанка. Малките ученици бяха запленени от превъплъщението на г-жа Жданова и се докоснаха до красотата на Снежанка в руски вариант. Децата представиха своите умения да говорят и пеят на руски език, като за награда получиха руски лакомства. Срещата развълнува малките палавници и им предаде новогодишно настроение.
Те бяха поканени от Снежанка на тържество в гр.Габрово, където ще отпразнуват заедно с много други деца Рождество Христово според руските традиции и обичаи.Работа по проект: „Твоят час“- 2016/2017
 

ДУШАТА НА ДЪРВОТО – 28.06.2016 год.

Проект „Училището – зона за филантропия“

Нашето училище е включено заедно с още 22 училища от страната да работи по проект „Училището – зона за филантропия“. През месец март ученици от гимназиален етап, членове на Ученическия парламент участваха в Първия модул на обучение по проекта: Въведение в доброволчеството. Оформяне на каузи и реализирането им.

 031 032 033

Дванадесет ученици от СОУ „Максим Райкович” – Дряново се включиха във втората фаза на проекта на Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/ „Училището – зона за филантропия”. На проведеното обучение на 30.03.2016г. с ръководител Вера Кирилова, учениците се обучаваха да работят в екип и изграждане на умения за планиране, организиране и осъществяване на филантропски кампании. Филантропската кауза, по която ще работят учениците от СОУ „М. Райкович” е „Популяризиране на интересни забележителности в община Дряново”. Финалното събите на проекта е 30.06.2016г.

  039 040 041


1НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
(ИКТ) В УЧИЛИЩЕ“
Реализиран проект в СОУ „Максим Райкович“ – изграждане на нов компютърен кабинет с 20 терминални станции и сървър за нужите на обучението по Информатика и Информационни технологии. 
IMG_6920_1024x683
IMG_6928_1024x683