Сборник

Биографичен справочник за учителите от Дряновското училище “Максим Райкович”

Книгата се  издава по случай 150-годишнината на училището.

"….носители на просветителския дух на Максим Райкович през тези 150 години са всички учители. Затова посвещаваме тази книга на тях – известните, по-малко известните и позабравените труженици на словото и на знанието в класната стая – учителите, преминали през много несгоди, лишения и премеждия през периодите на войни и национални изпитания, уволнявани поради липса на средства или по политически причини, командировани из Добруджа и Македония, изпълнявали с чест и достойнство патриотичния си и хуманен дълг да издигат ума и съзнанието на младия човек и да го насочват по правилния път."


 Архивни снимки, включени в книгата


 Генчо Витанов

 

 ЗА “ГОЛЯМАТА КОЛЕГИЯ”  В ПАНОРАМАТА НА ВРЕМЕТО

 

Отправим ли поглед назад във времето, ние виждаме редица поколения от класовете и випуските на своето училище, виждаме благите усмивки или строгите лица на нашите учители. Те стоят  по-високо от лицата на нашите родители, под иконата на братята Кирил и Методий и около паметника на Максим Райкович. А нашите учители също са имали своите учители и са носили  техните образи  в душите си…

   Така се очертава в панорамата на времето Голямата учителска  колегия, пренесла на раменете си духовното наследство на Дряново и Дряновския край, вдъхнала го със слово и дело в душите и сърцата на хилядите свои възпитаници…

 


Галя Ефтимова

 ИСТОРИЧЕСКИ ПЪТ НА ДРЯНОВСКОТО УЧИЛИЩЕ

           Малко са училищата в България,  които могат да се похвалят с такава завидна съдба и дълголетие. Сто и петдесет години  Дряновското училище  следва неотлъчно своята мисия да образова младите хора, за да отговори адекватно на обществените потребности, за да подготви бъдещите поколения за предизвикателствата на времето и живота.


Стефка Николова

СЪВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ НА  ДРЯНОВСКОТО УЧИЛИЩЕ

“МАКСИМ РАЙКОВИЧ” 

(от 50-те години на ХХ в. до днес)

     През 50-те години Средно смесено училище “Максим Райкович” е истинска ковачница на нови кадри. Достъп до образование вече имаха всички млади хора. Главен приоритет на държавната политика в образователното дело тогава е преди всичко солидната общообразователна подготовка на учениците. В паралелките се обучават средно по 35 – 40 ученици.